DOSTĘPNE ZASOBY:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Stanisław Zbigniew Czachorowski (ur. 8 maja 1963 w Lidzbarku Warmińskim) – polski ekolog, hydrobiolog i entomolog.

Absolwent WSP Olsztyn (1987). Stopnie doktora (1992) i doktora habilitowanego nauk biologicznych (1999) uzyskał na (UAM w Poznaniu. Pracuje jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie.

Publikuje eseje i felietony w lokalnej i regionalnej prasie, m.in. w Gazecie Uniwersyteckiej (dodatek do Gazety Olsztyńskiej), Wiadomościach Uniwersyteckich, współpracuje z Radiem Olsztyn, olsztyńskim Radiem Planeta, Radiem Eska, Radiem UWM-FM. Przez kilka lat koordynował Olsztyńskie Dni Nauki. W tym okresie znacznie wzrosła liczba uczestników. W połowie lat 90. XX w., artykułami w Gazecie Olsztyńskiej oraz Przeglądzie Akademickim włączył się w dyskusję nad powołaniem uniwersytetu w Olsztynie. Jest współtwórcą i głównym animatorem olsztyńskiej kawiarni naukowej Collegium Copernicanum oraz organizatorem Nocy Biologów w Olsztynie w roku 2012 i 2013.

Praca zawodowa

WSP w Olsztynie (od 1999 UWM w Olsztynie): 1985 – laborant w Katedrze Biochemii, 1987–99 – asystent, adiunkt w Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska, 1993–94 – pełnomocnik rektora WSP ds. edukacji ekologicznej, 1997–99 – wicedyrektor Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska WSP w Olsztynie, 1997–99 – koordynator Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, 1999-2000 – adiunkt w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii, 1999–2006 – kierownik Studium Podyplomowego, 2000 – prof. nadzwyczajny w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska, 2002 – opiekun Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Ekologów.

Rozprawa doktorska

„Rozmieszczenie larw chruścików (Trichoptera) w litoralu jezior o różnej trofii”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Biologii, 1992 (promotor prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka).

Rozprawa habilitacyjna

„Chruściki (Trichoptera) jezior Polski – charakterystyka rozmieszczenia larw”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Biologii, 1999, 156 str., ​ISBN 83-87315-43-5​, PL ISSN 0860-7273

Wypromowani doktorzy

2005: Wpływ krajobrazu zurbanizowanego na kształtowanie się zgrupowań larw chruścików (Trichoptera) na przykładzie Olsztyna i Złocieńca, Lech Pietrzak, Wydział Biologii UWM w Olsztynie.

2006: Wpływ nieciągłości środowiska na kształtowanie się zgrupowań Trichoptera, Tomasz Majewski, Wydział Biologii UWM w Olsztynie.

Prowadzone badania

Hydrobiologia, entomologia, ekologia, biologia i ochrona owadów wodnych (strefowe rozmieszczenie chruścików w źródłach, rzeka i jeziorach Polski, check-lista Chruścików Polski, Ukrainy i Białorusi), ekologia krajobrazów antropogenicznych (urbicenozy, agrocenozy), biomonitoring środowiska wodnego, edukacja ekologiczna, filozofia przyrody.

Ważniejsze publikacje

Łącznie ponad 190 publikacji naukowych oraz ponad 170 popularnonaukowych i edukacyjnych. W tym:

 • Analysis of the distribution of caddis larvae (Trichoptera) in the elodeid zone of two lakes of East Poland, based on the concept of habitatual islands. Pol. Arch. Hydrobiol., 40, 1993;
 • Classification of small water bodies on the basis of the presence of caddisflies. Ekol. Pol., 42, 1994;
 • The distribution and ecology of Hydropsyche bulgaromanorum and Hydropsyche contubernalis (Trichoptera: Hydropsychidae) in Poland and Belarus. Lauterbornia, 50, 2004;
 • The last natural River of Eastern Europe? Caddisflies (Trichoptera) of the Neman River. Latvijas Entomologs, 41, 2004.

Członkostwo w organizacjach

 • Fundacja Ecobaltic (kierownik Oddziału Olsztyńskiego 1995–2000), członek Rady Fundacji, członek Zarządu Fundacji, wiceprezes 1996–2000);
 • Polskie Towarzystwo Entomologiczne (Komisja. ds. Ochrony Owadów 1999–2001, członek Zarządu Głównego 2001–), red. nacz. Polish Entomological Monographs (2001–06)
 • Klub Przyrodników Warmii i Mazur (prezes 2001-04),
 • nacz. newsletterów: Biuletyn RCEE w Olsztynie (1997–99), Aretuza (1998–99), Żołędziakowe ABC (2000-01); Trichopteron (2002–), czł. kol. redakcyjnego Notatek Entomologicznych (2002–03),
 • Polskie Towarzystwo Zoologiczne;

Nagrody i odznaczenia

 • I nagroda w konkursie im. Antonio Vigano, Uniwersytet w Perugii (1992), za pracę naukową z zakresu hydrobiologii;
 • Krzyż Zasługi Srebrny Krzyż Zasługi (2001);
 • nagrody rektora (kilka, naukowe, organizacyjne, dydaktyczne);
 • Złota Odznaka PTEntomol (2004);
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007);
 • Nagroda EKOmen 2007 (prezydent Miasta Ełk, w uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie edukacji ekologicznej);
 • Nagroda rektora UWM dla najlepszego nauczyciela akademickiego (2008), za aktywne promowanie nauki, w tym za współtworzenie Olsztyńskich Dni Nauki, za pomysł współtworzenie regionalnych haseł w Wikipedii oraz "uwalniania książek" na uczelni. Nagroda ta ustanowiona przez rektora Józefa Górniewicza, po raz pierwszy przyznana 14 października 2008 r., będzie corocznie przyznawana w Dzień Nauczyciela.

Nominowany przez olsztyńską redakcję Gazety Wyborczej do tytułu Olsztynianin Roku 2007 (w styczniu 2008 r.) oraz Olsztynianin Roku 2008 (w styczniu 2009 r.), oraz w 2012 r.

w 2012 r. został laureatem konkursu serwisu Nauka w Polskce PAP „Popularyzator Nauki 2011" w kategorii „Naukowiec/instytucja naukowa".

Powiązana dyscyplina naukowa:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.