DOSTĘPNE ZASOBY:

Uniwersytet Warszawski

 

Doktor habilitowany w zakresie psychologii, zatrudniony na stanowisku profesora Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Psychologii  od 2006 roku do chwili obecnej. W latach 2003- 2010  zatrudniony również  na stanowisku profesora w Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP, gdzie  pełnił funkcję prorektora ds. naukowych i kierownika katedry psychologii . Specjalizuje się w problematyce ludzkiej pamięci oraz nauczania i kształcenia. Jest autorem i współautorem książek naukowych z tego zakresu, w tym: „Wybiórczość  ludzkiej pamięci” (2001),  „Aktywność umysłu w procesach wydobywania informacji pamięciowych” (2009),  „Psychologia pamięci. Leksykon Omegi”,  z Z. Chlewińskim,  M. Jagodzińską i B. Mazurek (1997),  „Jestem człowiekiem  i  żyję wśród ludzi” -  z Z. Włodarskim (1991),   „Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka”  - z Z.Włodarskim (2004.  Jest również autorem licznych  artykułów w pismach naukowych, rozdziałów w pracach zbiorowych,  a także haseł w Encyklopedii Psychologii  (1999),  w Wielkiej Encyklopedii Prawa (2000) oraz w Wielkiej Encyklopedii Prawa (2018). 

Powiązana dyscyplina naukowa:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.