DOSTĘPNE ZASOBY:

 Politechnika Warszawska 

 

Dr hab. inż. Piotr Bilski (ur. 1977 w Olsztynie) uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni PW, pełni funkcję kierownika zespołu sztucznej inteligencji w akustyce. Jego zainteresowania naukowe obejmują zastosowania sztucznej inteligencji w naukach przyrodniczych i technicznych (m.in. analiza danych geotechnicznych, diagnostyka systemów analogowych, analiza podobieństwa utworów muzycznych) oraz projektowanie i analizę rozproszonych komputerowych systemów pomiarowych. Jest autorem jednej monografii naukowej, 74 referatów konferencyjnych (na konferencjach krajowych i międzynarodowych), 56 artykułów w czasopismach (głównie o zasięgu światowym), 7 rozdziałów w monografiach, a także współautorem czterech patentów. Był laureatem programu Top 500 Innovators (staż na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii) w 2012r., a także stypendystą tygodnika Polityka (2011r.). W latach 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Uczestniczył w realizacji jedenastu (w jednym przypadku w charakterze kierownika) projektów naukowo-badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundusze Norweskie oraz Unię Europejską. Wielokrotny laureat nagród Rektora PW oraz Rektora SGGW za działalność naukową i organizacyjną. Członek IEEE, IMEKO TC10 oraz POLSPAR.

Powiązana dyscyplina naukowa:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.