DOSTĘPNE ZASOBY:

Uniwersytet Warszawski

 

Jacek Mirosław Pomykała – polski matematyk, doktor habilitowany nauk matematycznych. Specjalizuje się w teorii liczb oraz kryptografii. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Algebry i Teorii Liczb).

Studia matematyczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Habilitował się w Instytucie Matematycznym PAN w 1997 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. Rzędy i rozmieszczenie zer L-funkcji Hecke. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Poza UW wykładał także w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Współautor podręcznika pt. Systemy informacyjne. Modelowanie i wybrane techniki kryptograficzne (wraz z Januszem Pomykałą, wyd. Mikom, Warszawa 1999, ISBN 83-7158-215-3) oraz współredaktor (wraz z B. Hołystem) książki Metody biometryczne i kryptograficzne w zintegrowanych systemach bezpieczeństwa (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa 2011, ISBN 978-83-01-17890-1) oraz Nowe techniki badań kryminalistycznych a bezpieczeństwo informacji (współredaktor wraz z B. Hołystem i P. Potejko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, ISBN 978-83-01-17890-1).

Swoje prace publikował w takich czasopismach jak m.in. „Acta Arithmetica”, „Fundamenta Informaticae”, „Journal of Telecommunications and Information Technology”, „Colloquium Mathematicae”, „Mathematische Zeitschrift” oraz „Control And Cybernetics”.

Powiązana dyscyplina naukowa:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.