DOSTĘPNE ZASOBY:

Swego czasu Józef Nowicki (1917-1989), jeden z czołowych badaczy rozwoju polskiej myśli ekonomicznej, w książce „Luminarze polskiej teorii ekonomii XX wieku” zamieścił następującą wypowiedź: „Gdybyśmy zaś warunki te uwzględnili, pamiętając w szczególności, że co najmniej przez ćwierćwiecze polscy uczeni byli oderwani od swojego ekonomiczno-narodowego podłoża, a od prawie pięćdziesięciu lat rozwój polskiej ekonomii płynie podwójnym nurtem: krajowym i emigracyjnym, to waga wkładu polskich uczonych do rozwoju światowej teorii ekonomii musiałaby być poważnie zwiększona. Daje to – moim zdaniem – podstawę do obrony tezy, że polskiej ekonomii należy się trzecie miejsce w Europie, a czwarte na świecie: po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Najpoważniejsza przyczyna tego, że dotychczas przekonania tego nie podziela reszta świata, leży w tym, że polskie publikacje nie są w świecie znane, bo nie publikujemy ich (poza nielicznymi wyjątkami) w języku angielskim, który w nauce jest – i długo jeszcze pozostanie – najważniejszym językiem międzynarodowym. I czy nam się to podoba, czy nie, dopóki nie zaczniemy w języku tym publikować swoich prac, oczywiście tylko tych, które na to zasługują, dopóty nikt poza Polakami nie będzie ich znał. Wbrew oczywistym faktom Polska pozostanie białą plamą w zakresie wkładu do rozwoju światowej teorii ekonomii”.

W wypowiedzi Józefa Nowickiego dwa elementy wymagają podkreślenia:

  • miejsce polskiej myśli ekonomicznej w tzw. światowej myśli ekonomicznej (określone użyte przez przedstawiciela myśli polskiej),
  • niewielka znajomość polskiej myśli ekonomicznej poza granicami Polski (także w ocenie przedstawiciela myśli polskiej).

Po pierwsze, nie miejsce tutaj (a w przyszłości w księdze Polska Encyklopedia Nauki: Ekonomia), aby oceniać poprawność umieszczenia przez Józefa Nowickiego polskiej myśli ekonomicznej tak wysoko w ogólnoświatowym dorobku, niemniej jednak wypowiedź ta dowodzi, iż wybranie ekonomii jako jednej z ośmiu nauk do Polskiej Encyklopedii Nauki jest uzasadnione.


Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 282

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 285

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 288

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 282

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 285

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 288
Strategia i założenia dyscypliny są opracowywane przez:
Prof. dr hab. Ryszard Bartkowiak
Dr hab. Marta Kightley
Szanowni Państwo,
wszelkie uwagi, postulaty i sugestie dotyczące strategii naszej dyscypliny naukowej prosimy kierować na adres:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.