DOSTĘPNE ZASOBY:

Współczesna elektronika jest jedną z najważniejszych dziedzin techniki, umożliwiającą rozwój innych domen i intensywnie w nich wykorzystywaną. Stosunkowa pochodna fizyki przyczyniła się do stworzenia współczesnej cywilizacji technicznej, ułatwiając rewolucję informacyjną, która miała miejsce pod koniec XX oraz na początku XXI wieku. Elektronika została wyodrębniona z nieco starszej dziedziny, tj. elektrotechniki. Obie dziedziny mają wiele cech wspólnych (jedną z nich jest wykorzystanie przepływu prądu elektrycznego jako nośnika informacji), jednak obecnie wyróżnić również można cechy charakterystyczne każdej z nich. Niezwykle intensywny rozwój przyczynił się do powstania wielu obszarów specjalistycznych, obejmujących konkretną grupę zagadnień. Poniżej przedstawiono poszczególne grupy zagadnień oraz aktualny stan wiedzy w każdej z nich.

Elektronika jako samodzielna dziedzina jest rozpatrywana od lat 20. XX wieku, kiedy to pojawiły się elementy umożlwiające sterowanie przepływem prądu elektrycznego (a co za tym idzie, przesyłaniem informacji): lampy elektronowe (diody, triody i kolejne, bardziej skomplikowane konstrukcje). Znalazły one zastosowanie w ówcześnie projektowanych urządzeniach (np. odbiornikach radiowych, czy pierwszych maszynach liczących). Od tamtego czasu wprowadzono liczne usprawnienia, szczególnie jeśli chodzi o miniaturyzację oraz pola zastosowań. Prawdziwy rozkwit elektroniki był jednak możliwy dzięki wykorzystaniu do ich konstrukcji materiałów półprzewodnikowych, z których zbudowano tranzystory, a później układy scalone. Aktualnie elektronika obecna jest we wszystkich dziedzinach techniki, stanowiąc nieodłączną część urządzeń, maszyn i procesów. Bez wątpienia to jej zawdzięczany jest postęp technologiczny w drugiej połowie XX wieku, umożliwiający stworzenie nowych aparatów diagnostycznych w medycynie, czy loty kosmiczne. Nośnikiem informacji są tutaj ładunki elektryczne – elektrony, których przepływ w półprzewodniku może być sterowany. Dzięki temu możliwe jest budowanie na tej bazie prostszych lub złożonych systemów komputerowych.


Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 282

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 285

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 288
Strategia i założenia dyscypliny są opracowywane przez:
Prof. PW dr hab. inż. Piotr Bilski
Szanowni Państwo,
wszelkie uwagi, postulaty i sugestie dotyczące strategii naszej dyscypliny naukowej prosimy kierować na adres:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.