DOSTĘPNE ZASOBY:

Strategię oraz założenia Polskiej Encyklopedii Nauki stanowić będą prace różnych autorów (współautorów). Wstępnie zaplanowane zostały następujące działy (dziedziny): biologia, chemia, fizyka, matematyka, ekonomia, nauki o żywieniu, psychologia, elektronika. Nie obejmuje to całości dziedzin  naukowych. Brakuje geologii, geografii, nauki o ziemi (paleontologia w dużej części znaleźć się może w naukach biologicznych), medycyny oraz rolnictwa (dwie ostatnie można uważać jako efekty rozwoju nauk biologicznych, nauki stosowane, zatem można najważniejsze hasła, związane z tymi dyscyplinami, umieścić w  tomach dotyczących biologii).

Zgodnie z nowym podziałem na dziedziny nauki, wyartykułowanym w rozporządzeniu (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych), nawiązującym do najnowszej Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0), dział Biologia w planowanej Polskiej Encyklopedii Nauki odnosi się do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina naukowa „nauki biologiczne” oraz dyscyplina naukowa „nauki o Ziemi i środowisku”. Ponadto warto zawrzeć treści odnoszące się do dziedziny nauk rolniczych, w szczególności dyscyplin naukowych; „nauki leśne, „rolnictwo i ogrodnictwo” oraz „zootechnika i rybactwo”.

Pomysł Polskiej Encyklopedii Nauki jest kontynuacją realizowanego cyklu wydawniczego pod nazwą Wielka Encyklopedia Prawa (encyklopedia artykułowo-hasłowa).  Wspominania Encyklopedia Prawa, wydana w kilkunastu tomach, podaje aktualny stan wiedzy i uwzględnia najnowsze ustalenia w danej kwestii. Wszystkie fakty, daty, liczby, tytuły i nazwy musiały być przez autora hasła sprawdzone.  Styl tej encyklopedii, zgodnie z założeniami, jest zwięzły i komunikatywny. Przyjęto zwięzły opis i narrację, unikając nadmiernego skracania zdań, kończenie wszystkich zdań kropką, stosowanie jednolitego czasu w haśle itd. W zawartości przewidziano większość haseł rzeczowych, a uwzględniono tylko nieliczne hasła biograficzne. Taką koncepcję warto utrzymać również w Polskiej Encyklopedii Nauki, część Biologia, z zaznaczeniem, że należy umieścić sporo rysunków, schematów oraz fotografii, najlepiej barwnych. Zestaw haseł powinien obejmować wszystkie hasła główne i odsyłaczowe do danego tomu. Hasła odsyłaczowe mogą być dwojakiego rodzaju: od oboczności i synonimów do hasła głównego, od skrótowca do pełnej główki hasła.

Encyklopedia, stanowiąca próbę zabrania całości wiedzy w danej dziedzinie i dyscyplinie,  traktowana powinna być jako wtórne źródło wiedzy, to znaczy bez wprowadzania nowych, oryginalnych treści a jedynie zbierając te już funkcjonujące w nauce. Wszystkie zamieszczone w encyklopedii pojęcia, terminy, teorie, hipotezy, gatunki i inne obiekty biologiczne (struktury, elementy itd.), wcześniej musiałyby się już pojawić się w publikacjach naukowych i książkach.


Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 282

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 285

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 288

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 282

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 285

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 288
Strategia i założenia dyscypliny są opracowywane przez:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Dr hab. Stanisław Czachorowski
Szanowni Państwo,
wszelkie uwagi, postulaty i sugestie dotyczące strategii naszej dyscypliny naukowej prosimy kierować na adres:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.