DOSTĘPNE ZASOBY:

Fizyka jest nauką zajmującą się badaniem ogólnych właściwości ciał i formułowaniem podstawowych praw rządzących zjawiskami Przyrody. Fizyka jest fundamentalną nauką przyrodniczą ścisłą, która posługuje się metodami matematycznymi. Oznacza to ilościowe ujmowanie zjawisk i ustalanie ich najogólniejszych cech, które można mierzyć za pomocą precyzyjnych narzędzi pomiarowych. Fizyka dąży do włączania zjawisk w bardzo ogólne systemy teoretyczne. Podstawą tych systemów są najogólniejsze prawa rządzące Naturą sformułowane w postaci związków matematycznych. Najczęściej prawa te wyrażone są w postaci równań różniczkowych.

Dwie ogólne zasady stanowią fundament całej fizyki współczesnej: jedność materialna świata i uniwersalność fizyki. Pierwsza zasada odnosi się do strukturalnych właściwości materii: wszystkie ciała materialne, nieożywione i ożywione, na Ziemi i gdziekolwiek indziej we Wszechświecie są zbudowane z takich samych pierwiastków chemicznych. Druga zasada odnosi się do dynamicznych właściwości materii: oddziaływania fundamentalne między cząstkami elementarnymi i wynikające z nich właściwości materii oraz prawa fizyki są wszędzie w Kosmosie takie same.             

Cechą charakterystyczną  fizyki współczesnej jest łączenie coraz to innych i coraz szerzej pojętych zjawisk z podstawową konstrukcją teoretyczną. Metody fizyki przeniknęły do całego współczesnego przyrodoznawstwa.


Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 282

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 285

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 288

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 282

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 285

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 288
Strategia i założenia dyscypliny są opracowywane przez:
Prof. dr hab. Stefan Jurga
Prof. dr hab. inż. Henryk Drozdowski
Szanowni Państwo,
wszelkie uwagi, postulaty i sugestie dotyczące strategii naszej dyscypliny naukowej prosimy kierować na adres:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.