DOSTĘPNE ZASOBY:

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych, Skarbowych i Rzeczoznawców

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych, Skarbowych i Rzeczoznawców SCIENTIA,

 

 

Fundacja Ubi societas,ibi ius

Fundacja Ubi societas, ibi ius, wydawca oraz dysponent praw autorskich do Wielkiej Encyklopedii Prawa pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja wnosi swoje doświadczenie związane z praktycznymi aspektami realizacji Wielkiej Encyklopedii Prawa, a także jej zasoby, które staną się zalążkiem Polskiej Encyklopedii Nauki.

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.