DOSTĘPNE ZASOBY:

Uniwersytet Szczeciński

 

Dąbrowski Andrzej Bogdan (ur. 07.07.1959 w Rusowie, gmina Ustronie Morskie), polski matematyk.


Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytetu Warszawskiego (1983). Studia doktoranckie odbył pod kierunkiem światowej sławy profesora Yu. I. Manina (Moscow State University, 1988-1992); rozprawę doktorską obronił na Moscow State University w roku 1992. Habilitacja: Instytut Matematyczny PAN, Warszawa 1998; nagroda MEN za rozprawę habilitacyjną w 1999 roku.

Zatrudnienie:

 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (1984-1986);
 • Wydział Matematyczno-Fizyczny, Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego (od roku 1986).

Pełnione funkcje:

 • dyrektor Instytu Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 1999-2020,
 • prezes Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 2005-2019.

Zakres badań naukowych obejmuje następujące specjalności: arytmetyczna geometria algebraiczna, teoria liczb, teoria Iwasawy, p-adyczne L-funkcje, formy modularne, arytmetyka rozmaitości algebraicznych, reprezentacje Galois.

Autor 40 publikacji w renomowanych czasopismach matematycznych. Oto ważniejsze pozycje:

 • p-adic L-functions of Hilbert modular forms, Ann. Inst. Fourier 44 (1994), 1025-1041;
 • S-adic L-functions attached to the symmetric square of a newform, Proceed. London Math. Soc. 74 (1997), 550-611;
 • Nonvanishing of motivic L-functions, Math. Proceed. Cambridge Philos. Soc. 130 (2001), 221-235;
 • On zeros of motivic L-functions, Math. Proceed. Cambridge Philos. Soc. 134 (2003), 421-432;
 • On the proportion of rank 0 twists of elliptic curves, Comptes Rendus Acad. Sci. Paris, Math. 346 (2008), 483-486;
 • Elliptic curves with large analytic order of Sha(E), Algebra, Arithmetic and Geometry (in honour of Yu.I. Manin), Progress in Math. 269 (2009), 407-421;
 • Bounded p-adic L-functions of motives at supersingular primes, Comptes Rendus Acad. Sci. Paris, Math. 349 (2011), 365-368;
 • Behaviour of the order of Tate-Shafarevich groups for the quadratic twists of X_0(49). Springer Proc. Math. Stat. 188 (2016), 125-159 (in honour of J. Coates);
 • Orders of Tate-Shafarevich groups for the Neumann-Setzer type elliptic curves, Math. Comput. 87 (2018), 1509-1522;
 • Elliptic curves over the rationals with good reduction outside two odd primes, J. Number Theory 201 (2019). 

Stanowiska badawcze w wiodących ośrodkach naukowych:

 • Department of Pure Mathematics and Mathematical Statistics (DPMMS) w Cambridge University, cały rok 1995, badania naukowe pod kierunkiem światowej sławy profesora J. Coates'a;
 • Max-Planck-Institut fuer Mathematik w Bonn, 6 stanowisk badawczych (łącznie 30 miesięcy) w latach 1993-2007.

Ponadto, miesięczne stanowiska badawcze w następujących ośrodkach naukowych:

 • Institut Fourier w Grenoble (1993);
 • Institut H. Poincarego w Paryżu (1997);
 • Hebrew University w Jerozolimie (1998);
 • International Centre for Theoretical Physics w Trieście (2000);
 • University of California w Berkeley (2006).

Wykłady plenarne na konferencjach międzynarodowych oraz w wiodących ośrodkach naukowych (Paryż, Cambridge, Max-Planck Institut fuer Mathematik, Heidelberg).

Kryterium wprowadzone przez autora w rozprawie doktorskiej nosi nazwę „Dąbrowski-Panchishkin condition”.

Powiązana dyscyplina naukowa:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.