DOSTĘPNE ZASOBY:

Zasoby polskiej nauki są rozproszone między różne źródła wiedzy i publikacje naukowe. Zgromadzenie zasobu całej zgromadzonej wiedzy w danej dziedzinie stanowi zadanie wykraczające poza jednostki. Dlatego przydatne będzie usystematyzowanie wytworzonego dorobku polskiej nauki w ramach konkretnych dziedzin i objęcie jej całokształtu w ramy otwartych do edycji, stale aktualizowanych kompendiów, encyklopedii dla poszczególnych dziedzin, prowadzonych w nowoczesnej, powszechnie dostępnej formie Polskiej Encyklopedii Nauki.

Jej cechą charakterystyczną będzie struktura otwarta na wszystkie dyscypliny nauki polskiej.

Nowoczesna encyklopedia naukowa, w odróżnieniu od encyklopedii tradycyjnych, powinna charakteryzować się kilkoma dodatkowymi cechami:

  • szeroka dostępność w formie elektronicznej,
  • możliwość redakcji nowych i aktualizacji istniejących haseł,
  • weryfikacja redagowanych haseł przez autorytety naukowe z danej dyscypliny.

Dla świata nauki istotna może być także możliwość ewaluacji pracy naukowej poszczególnych redaktorów Polskiej Encyklopedii Nauki, stwarzając bodźce do dalszego rozwoju encyklopedii oraz stanowiąc mierniki rozwoju nauki.

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.