DOSTĘPNE ZASOBY:

 • szeroki wybór
  dyscyplin nauki polskiej
 • nowoczesna,
  elektroniczna forma
 • jednolita systematyka
 • możliwość redakcji
  i aktualizacji
 • gwarancja
  rzetelności treści
 • stworzenie mierników
  rozwoju nauki polskiej
 • rozwój zasobów
  naukowych i dydaktycznych
 • struktura otwarta
  na nowe dyscypliny naukowe

Cel Projektu

Zasoby polskiej nauki są rozproszone między różne źródła wiedzy i publikacje naukowe. Zgromadzenie zasobu całej zgromadzonej wiedzy w danej dziedzinie stanowi zadanie wykraczające poza jednostki. Dlatego przydatne będzie usystematyzowanie wytworzonego dorobku polskiej nauki w ramach konkretnych dziedzin i objęcie jej całokształtu w ramy otwartych do edycji, stale aktualizowanych kompendiów, encyklopedii dla poszczególnych dziedzin, prowadzonych w nowoczesnej, powszechnie dostępnej formie Polskiej Encyklopedii Nauki.

Koncepcja – Autorytety Nauki

Koncepcję zawierającą strategię i założenia Polskiej Encyklopedii Nauki opracowują autorytety świata polskiej nauki. Do jej opracowania zostali zaproszeni wybitni przedstawiciele środowisk akademickich różnych dyscyplin.

Strategię i założenia dyscypliny Nauki biologiczne w Polskiej Encyklopedii Nauki przygotuje

Dowiedz się więcej o dyscyplinie

Strategię i założenia dyscypliny Nauki chemiczne w Polskiej Encyklopedii Nauki przygotuje

Dowiedz się więcej o dyscyplinie

Strategię i założenia dyscypliny Nauki fizyczne w Polskiej Encyklopedii Nauki przygotuje

Dowiedz się więcej o dyscyplinie

Strategię i założenia dyscypliny Ekonomia i finanse w Polskiej Encyklopedii Nauki przygotuje

Dowiedz się więcej o dyscyplinie

Strategię i założenia dyscypliny Matematyka w Polskiej Encyklopedii Nauki przygotuje

Dowiedz się więcej o dyscyplinie

Strategię i założenia dyscypliny Elektronika w Polskiej Encyklopedii Nauki przygotuje

Dowiedz się więcej o dyscyplinie

Strategię i założenia dyscypliny Psychologia w Polskiej Encyklopedii Nauki przygotuje

Dowiedz się więcej o dyscyplinie

Strategię i założenia dyscypliny Technologia żywności i żywienia w Polskiej Encyklopedii Nauki przygotuje

Dowiedz się więcej o dyscyplinie

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2023 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.