DOSTĘPNE ZASOBY:

Ideę powstania Polskiej Encyklopedii Nauki wsparło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Umową z dnia 30 listopada 2018 roku zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 1 587 517,50 złotych dla I etapu powstania encyklopedii ze środków Programu DIALOG.

Dofinansowanie realizacji I etapu wynosi 100% kosztów, a termin jego zakończenia określono na dzień 31 stycznia 2020 roku.

W ramach I etapu przeprowadzone zostaną m.in.:

  • opracowanie koncepcji strategii i założeń Polskiej Encyklopedii Nauki,
  • stworzenie nowych i cyfryzacja istniejących zasobów encyklopedycznych jako zasobu zalążkowego Polskiej Encyklopedii Nauki,
  • budowa modułu cyfrowej redakcji haseł.

W ramach kolejnych etapów powstanie mechanizm recenzowania pracy redaktorów (weryfikacja jakości wprowadzanych treści) oraz moduł oceny pracy redaktorów (mierniki rozwoju nauki).

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.