DOSTĘPNE ZASOBY:

Polska Encyklopedia Nauki kontynuuje dorobek Wielkiej Encyklopedii Prawa wydawanej przez Fundację Ubi societas, ibi ius pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowiła i stanowi ona próbę systematyzacji polskiej wiedzy prawniczej. Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach. Redaktorem naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst.

W roku 2018 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przychyliło się do pomysłu wykorzystania koncepcji Wielkiej Encyklopedii Prawa dla stworzenia wzoru dla encyklopedii branżowych innych dyscyplin nauki polskiej. Otwarcie treści encyklopedii do edycji może wywołać efekt pozytywnego współzawodnictwa w środowisku naukowo-dydaktycznym, motywowany dostępnością do wyników prac redakcyjnych. Zakłada się, że dane na temat wyników redaktorów (mierniki) będą dostępne dla środowisk naukowych, a także zainteresowanych instytucji rządowych.

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.