DOSTĘPNE ZASOBY:

Encyklopedia w swoim podstawowym założeniu ma za zadanie ogólne kształcenie i wychowanie ludzi, bądź społeczności albo, jeśli ma charakter sprofilowany, grupy tematycznie zaangażowanej. Forma encyklopedii jest uniwersalnym, czytelnym i dobrze komunikowanym sposobem informowania oraz popularyzacji osiągnięć naukowych. Umożliwia ona środowisku akademickiemu propagowanie wiedzy oraz podnoszenie kultury naukowej na coraz wyższy poziom, a osobom spoza tego środowiska pozyskanie rzetelnej wiedzy naukowej poddanej w przystępny sposób.

Inicjatywa opracowania Encyklopedii Żywności i Żywienia podyktowana została koniecznością usystematyzowania istniejącej oraz wciąż poszerzającej się wiedzy związanej z dyscypliną naukową o wyjątkowym i wieloaspektowym charakterze. Ta wyjątkowość i wieloaspektowość nauk o żywności i żywieniu człowieka wynika z powszechnie potwierdzanego poglądu, że jest to nauka multidyscyplinarna, korzystająca z dorobku wielu nauk zarówno tzw. ścisłych, jak: matematyka, chemia, fizyka, biologia, biochemia, mikrobiologia, fizjologia, inżynieria, informatyka, jak również nauk społecznych, a wśród nich: ekonomii, zarządzania i marketingu, socjologii czy psychologii.

Każdą z tych nauk, charakteryzuje właściwa jej nomenklatura, przedmiot badań jak również specyficzna metodologia prowadzonych badań. Skutkuje to bogactwem terminów jakimi posługuje się nauka o żywności i żywieniu człowieka, które charakteryzuje specyficzna etymologia, inaczej mówiąc źródłosłów.


Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 282

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 285

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 288
Strategia i założenia dyscypliny są opracowywane przez:
Prof. dr hab. Krystyna Maria Gutkowska
Szanowni Państwo,
wszelkie uwagi, postulaty i sugestie dotyczące strategii naszej dyscypliny naukowej prosimy kierować na adres:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.