DOSTĘPNE ZASOBY:

Wśród nauk ścisłych i przyrodniczych współczesna chemia zajmuje miejsce centralne. Wynika to z jej wyjątkowego udziału w interpretacji przemian i procesów, jak też zjawisk zachodzących w otaczającym nas kosmosie, ekosystemie czy układach biologicznych i naturalnych. Stąd zgodnie z Encyklopedią Chemii PWN chemia [gr. chēmeía – „magia”] jest nauką przyrodniczą zajmującą się budową, właściwościami substancji, ich jakościowymi i ilościowymi przemianami, opisem mechanizmów, szybkością, warunkami, w których te przemiany zachodzą i efektami energetycznymi oraz zjawiskami, głównie elektrycznymi, które im towarzyszą. Termin „przemiany” dotyczy zarówno reakcji chemicznych, jak i procesów fizycznych obejmuje m.in. przemiany fazowe, np. parowanie, topnienie, przemiany polimorficzne, dyfuzję. Oprócz badań podstawowych chemia obejmuje opracowywanie procesów otrzymywania poszczególnych produktów (technologia chemiczna) oraz konstruowanie urządzeń, w których te procesy są prowadzone (inżynieria chemiczna, procesowa). Zatem, już z tego krótkiego opisu wynika jej interdyscyplinarność, centralne miejsce wśród nauk przyrodniczych, a nade wszystko uniwersalizm w interpretacji przemian i zjawisk zachodzących na poziomie molekularnym i komórkowym.

Współczesna chemia jest też bazą i łącznikiem między: środowiskiem i ekologią (zielona chemia), geochemią i geologią, medycyną i farmacją, fitochemią, fizyką i astrofizyką, biologią i mikrobiologią, fizjologią i biochemią, chemią produktów naturalnych i nauk o życiu, chemometrią i rolnictwem, chemią produktów żywnościowych i diabetyką, toksykologią, inżynierią materiałową i procesową czy chemią materiałów wybuchowych ale też między ekonomią i naukami prawniczym.

Efektem tego działania jest postrzeganie chemii jako nauki interdyscyplinarnej. Jednakże w chemii dwa procesy będą dominujące - synteza i analiza, bez znaczenia na hierarchię. Nie mniej, to one przeplatają się we wszystkich elementach nauk przyrodniczych.


Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 282

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 285

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 288

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 282

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 285

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 288
Strategia i założenia dyscypliny są opracowywane przez:
Prof. dr hab. Bogdan Marciniec
Prof. zw. dr hab. Bogusław Buszewski
Szanowni Państwo,
wszelkie uwagi, postulaty i sugestie dotyczące strategii naszej dyscypliny naukowej prosimy kierować na adres:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.