DOSTĘPNE ZASOBY:

Wiele tysięcy lat temu, liczebność zbiorów była wyrażana przez porównywanie, ze znanymi zbiorami (np. ręka symbolizowała liczbę pięć, dwie ręce –  liczbę, dziesięć, itd.), co w późniejszym okresie miało swoje odbicie w używanej, symbolice. Należy podkreślić, że w różnych cywilizacjach używano różnych znaków i form zapisu. Poniżej podaje przegląd wybranych osiągnięć matematycznych (używając współczesnego języka) Babilończyków, starożytnego Egiptu, Grecji, Indii, Chin i Arabii. Oczywiście wiele zjawisk, wzorów i konstrukcji odkrywano na przestrzeni wieków wielokrotnie.

Jednym z głównych osiągnięć Babilończyków było pismo klinowe. Odczytane tablice pokazują, że kupcy zamieszkujący te rejony znali wagi i miary już 2000 lat p.n.e. Podstawą liczenia u Babilończyków był system sześćdziesiątkowy. Dla potrzeb budownictwa i pomiarów ziemi rozwinęli geometrię praktyczną. Umieli obliczać pola prostokąta, trójkąta prostokątnego o danych przyprostokątnych i trapezu oraz objętości prostopadłościanu i walca. Ponadto przyjmowali, że średnica koła wynosi 1/3 jego obwodu (tj. π = 3) oraz znali przybliżony wzór na objętość stożka ściętego o danej wysokości i polach podstaw. Posługiwali się tablicami dodawania, pierwiastkowania i odwracania liczb. Znali algorytm rozwiązywania równań kwadratowych oraz rozwiązywali niektóre równania sześcienne i dwukwadratowe. Znali też wzór przybliżony na obliczanie pierwiastków kwadratowych.


Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 282

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 285

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 288

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 282

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 285

Warning: Use of undefined constant image_intro - assumed 'image_intro' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tamprawo/ftp/wikipen/templates/home/index.php on line 288
Strategia i założenia dyscypliny są opracowywane przez:
Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
Prof. dr hab. Jacek Pomykała
Szanowni Państwo,
wszelkie uwagi, postulaty i sugestie dotyczące strategii naszej dyscypliny naukowej prosimy kierować na adres:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.