DOSTĘPNE ZASOBY:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Ukończyła IX liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, a następnie Szkołę Główną Handlową i od początku jest zawodowo związana z tą uczelnią jako wykładowca. W 2006 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, a następnie w 2015 roku doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki gospodarczej.

W latach 2007-2010 pracowała w służbie dyplomatycznej, pełniąc funkcję kierownika wydziału polityczno-ekonomicznego Ambasady RP w Seulu. Od 2016 jest roku jest Członkiem Rady Edukacyjne NBP. W 2019 roku nominowana została przez studentów SGH do grona najbardziej inspirujących wykładowców na studium magisterskim.

Autorka książki „Polityka i reformy Park Chung Hee jako źródło skoku rozwojowego Korei Południowej” oraz artykułów m.in. dotyczących historii myśli ekonomicznej, ekonomii instytucjonalnej, ekonomii behawioralnej, przemian gospodarczych na Półwyspie Koreańskim oraz etyki w finansach.

Powiązana dyscyplina naukowa:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.